Apie mus

 

Lietuvos antipiratinės veiklos asociacija (toliau – LANVA), veikia nuo 2006 metų, vienija asmenis, kurie dirba piratavimo internete bei autorių teisių subjektų apsaugos bei jų gynimo skaitmeninėje (interneto) erdvėje srityse. LANVA nuolat stebi ir vertina, kaip piratavimo internete problema užtikrinama galiojančiais teisės aktais ir sprendžiama valstybės institucijose. LANVA veikla yra finansuojama išimtinai privačiomis jos narių lėšomis.

 

Veikla

 

Lietuvos antipiratinės veiklos asociacija (toliau – LANVA) atstovauja savo narių interesus valstybės įstaigose, teisinėse institucijose, privačiose ir visuomeninėse įstaigose, dalyvauja teisėkūros iniciatyvose, autorių teisių rėmimo programose, teikia siūlymus ir konsultacijas sprendžiant internetinio piratavimo problemas.

 

Teikiame konsultacijas, tarp jų ir teisines, savo nariams ir su internetinio piratavimo problemomis susiduriantiems suinteresuotiems fiziniams ar juridiniams Lietuvos bei užsienio asmenims.