NUO ŠIOL BUS GALIMA ĮPAREIGOTI INTERNETO PASLAUGŲ TIEKĖJUS, KAD JIE BLOKUOTŲ PRIEIGĄ INTERNETO TINKLAPIŲ, KURIOSE PAŽEIDINĖJAMOS AUTORIŲ TEISĖS

Kovo 27 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) priėmė sprendimą, kuris turės didelę reikšmę kovoje su autorių teises pažeidinėjančiais interneto portalais, kurie nuolatos be autorių sutikimo talpina jų kūrinius.

ESTT nagrinėtoje byloje ginčas kilo, kuomet Vokietijos ir Austrijos įmonės, kurioms priklausė dviejų kino filmų teisės, kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. įpareigoti interneto paslaugų tiekėją apriboti savo klientų prieigą prie interneto tinklapio, kuriame be autorių sutikimo buvo patalpinti peržiūrai ir parsisiuntimui minėtoms Vokietijos ir Austrijos įmonėms priklausantys kino filmai.

Interneto paslaugų tiekėjas nesutiko su tokiu autorių teises turinčių įmonių prašymu, o vėliau ir Austrijos pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigdamas, jog: (i.) jo ir neteisėtai filmus talpinančio interneto portalo nesieja jokie verslo ryšiai, (ii.) iki tol nebuvo nustatyta, jog interneto paslaugų tiekėjo klientai naudotų neteisėtai patalpintais kūriniais; (iii.) bet kokios blokavimo priemonės galiausiai bus vis tiek apeinamos ir kt.

Dėl šio atvejo Austrijos Aukščiausias Teismas kreipėsi į ESTT, kuris išnagrinėjęs prašymą priėmė sprendimą ir nurodė, kad teismo išduotas įpareigojimas interneto paslaugų tiekėjui blokuoti prieigą prie interneto portalų, kurie pateikia autorių kūrinius be jų sutikimo ir taip pažeidžia jų teises, yra teisėtas ir atitinkantis Europos Sąjungos autorių teisių direktyvą. ESTT nurodė dvi svarbias sąlygas, kuomet nacionalinio teismo tokiais atvejais taikomos laikinosios apsaugos priemonės – išduodamas įpareigojimas – nepažeidžia kitų fundamentalių teisių ir laisvių (pvz. asmens ūkinės veiklos ir iniciatyvos laisvės): (i.) interneto paslaugų tiekėjo pasirinktos priemonės neturi be reikalo atimti vartotojų galimybes pasiekti teisėtą informaciją; (ii.) pasirinktos priemonės turi apriboti prieigą ar bent jau apsunkinti ir neskatinti vartotojų priėjimo prie intelektines nuosavybės teises pažeidžiančios informacijos.

Šaltinis: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-03/cp140038en.pdf